System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.groupdb' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.groupdb' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.groupdb' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.groupdb' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.relatelist' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.relatelist' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.relatedart' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.relatedart' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.relatedart,list.average' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.relatedart,list.average' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.relatedart' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.relatedart' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'list3.averagenum' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'list3.averagenum' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'joinforcomment.lists,joinstar.lists' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'joinforcomment.lists,joinstar.lists' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.relatedlocation' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.relatedlocation' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'list10.averagenum10' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'list10.averagenum10' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'dbsource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.relatedlocation' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.relatedlocation' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db.relatedlocation,db10.average10' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db.relatedlocation,db10.average10' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'joinforcommentplace.listplace,joinstar10.lists10' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'joinforcommentplace.listplace,joinstar10.lists10' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
دیدنی های ساتان | پارک ملی تیل بان | جهان در کیف
وضعیت کاربر : مهمان

پارک ملی تیل بان


امتیاز :

| 5 از 2 رای
برای ثبت امتیاز ابتدا لاگین فرمائید

پارک ملی تیل بان که در 27 اکتبر 1980 میلادی به عنوان پارک ملی اعلام شد در بان وانگ پراجان، تامبان وانگ پراچان، در 40 کیلومتری شهر ساتان قرار دارد. این پارک به مساحت 19600 هکتار، کاپانگ پالوت و مخازن جنگل ملی هوآ کرامینگ و منطقه جنگلی پا کان بو نام پویو را در برگرفته است.
واژه تیل بان از واژه مالزیایی لوئت روئبان گرفته شده است که به دریای نشست کرده یا دریایی که در نتیجه فرونشستگی زمین بین (کوه) کاو و (کوه) چین و کائو موت دائنگ پدید آمده است اشاره دارد.
تیل بان یک دریاچه بزرگ است که منطقه ای به وسعت حدوداً 10000 هکتار را در بر دارد. بیشتر بخش های این منطقه مجموعه ای از مناطق کوهستانی و جنگل های متراکم و انبوه هستند. حیوانات وحشی که در اینجا زندگی می کنند شامل سروو، فیل، خوک خرطوم دراز، گراز وحشی، میمون، میمون های درازدست و کیات واک، یا ما نام (وزغ بزرگ آسیایی یا وزغ بزرگ مالزیایی) هستند. وزع نماد تیل بان است. تیل بان شبیه یک ترکیب غورباغه و وزغ است که دم دارد. اما شبیه یک توله سگ هم به نظر می رسد. کنار دریاچه، به ویژه در فصل بارندگی، تعداد این جانوران بی نظیر بسیار افزایش پیدا می کند. این مکان جای خوبی برای علاقه مند ان به پرندگان است، آن ها نباید فرصت دیدن پرنده های اینجا را از دست بدهند. گونه های مختلفی از پرندگان در اینجا زندگی می کنند مانند ویسکرد تریسویفت، بلبل طوق دار، فرکتیل گردن بلوطی، دارکوب و غیره
جاذبه های پارک ملی تیل بان:
بوائنگ تیل بان: یک دریاچه آب شیرین است که در وسط دره ای قرار دارد که بین رشته کوه چین و وانگ پرا واقع شده است. در اینجا ماهی های آب شیرین و صدف به وفور یافت می شوند. در اطراف دریاچه گیاهان باکونگ (هانگوانا مالایانا) که به طور انبوه می رویند وجود دارند. در کنار دریاچه این پارک چند آلاجیق وجود دارد و یک مسیر چوبی نیز دور دریاچه ساخته شده است که بازدیدکنندگان می توانند در آن قدم بزنند.
نامتوک یا روی: از جنگل هوآ کرامینگ سرچشمه می گیرد. این آبشار دارای نه ردیف است و بازدیدکنندگان می توانند در تمام استخرهای این ردیف ها شنا کنند.
رسیدن به اینجا: از کیلومتر 14-15 بزرگراه 4184 (کان ساتو-وانگ پراچان) حرکت کنید و شش کیلومتر پیش بروید سپس در یک جاده فرعی، هفتصد متر بپیمایید تا به آبشار برسید.
نامتوک تون پلیو: از کوه چین سرچشمه می گیرد. این آبشار بزرگ و چند ردیفه زیبا از یک صخره بلند به پایین جاری می شود.
رسیدن به اینجا: از کیلومتر 10-9 بزرگراه 4184 (کان ساتو-وانگ پراچان) و یا از مقر پارک ملی حرکت کنید و ده کیلومتر پیش بروید سپس وارد یک جاده خاکی شوید و 3 کیلومتر در آن پیش بروید تا به آبشار برسید. در این پارک خانه و چادر برای اقامت بازدیدکنندگان وجود دارد.

نحوه رفت و آمد


System.Exception: Error In Process 'list' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'joinall.lists' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'joinall.lists' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'list' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'joinallloc.lists' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'joinallloc.lists' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---


لطفا نظر خود را بنویسید


در حال حاضر هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است
  System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db5.schemas' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db5.schemas' NotFound In Sequence 1.
  at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
  --- End of inner exception stack trace ---

Thale Ban National Park

 • یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه
 •  8:00 تا 18:00
 • موجود نیست
 •  پارک ملی تیل بان، آمپوئه کان دان، ساتان، تایلند
 • 074722736-7
 • موجود نیست
 • موجود نیست

محصولات مرتبط

|

System.Exception: Error In Process 'list' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'dbgidtour.relatetour' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'dbgidtour.relatetour' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---

عضویت در خبرنامه

+