System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'list10.averagenum10' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'list10.averagenum10' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'db10.average10' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'db10.average10' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
System.Exception: Error In Process 'inlinesource' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'joinforcommentplace.listplace,joinstar10.lists10' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'joinforcommentplace.listplace,joinstar10.lists10' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---
دیدنی های سارابوری | پارک ملی نامتوک چت سائو نویی | جهان در کیف
وضعیت کاربر : مهمان

پارک ملی نامتوک چت سائو نویی


امتیاز :

| 4.5 از 2 رای
برای ثبت امتیاز ابتدا لاگین فرمائید

نامتوک چت سائو نویی یک آبشار کوچک در تامبان مواک لک است که در همان مسیر نامتوک مواک لک قرار دارد، پس از این مسیر، 9 کیلومتر دیگر در یک جاده آسفالت باید بپیمایید.
این آبشار دارای 7 سطح دارد و به یک نهر می ریزد. ارتفاع هر یک از سطوح آن 4 متر است و این آبشار دارای یک فضای بزرگ شنا در زیر سایه است.

نحوه رفت و آمد


مقالات مرتبط

System.Exception: Error In Process 'list' Command In Sequence 1: Related Source(s) 'joinallloc.lists' NotFound In Sequence 1. ---> System.Exception: Related Source(s) 'joinallloc.lists' NotFound In Sequence 1.
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 152
--- End of inner exception stack trace ---


لطفا نظر خود را بنویسید


در حال حاضر هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است

Namtok Chet Sao Noi National Park

  • یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه
  •  8:30 تا 16:30
  • موجود نیست
  •  سارابوری، تایلند
  • 025620760 
  • dnp.go.th
  • موجود نیست

محصولات مرتبط

|

عضویت در خبرنامه

+