وضعیت کاربر : مهمان

بازگشت :

محصولات

|

درباره هند

همه چیز درباره هند اقتصاد هند سیاست و صنعت در هند جغرافیا و شرایط آب و هوایی هند دین و مذهب در هند تاریخ و دوره های تاریخی در هند مردم و فرهنگ هند

جهان در کیف

فرهنگ مردم هند یکی از کهن‌ترین فرهنگ‌های جهان باستان

فرهنگ هند، از کهن‌‌‌‌‌ترین فرهنگ‌های دنیاست. تمدن در هند، از حدود 4.500 سال پیش آغاز شد. بسیاری از منابع آن را "سا پراتاما سانسکراتی ویشوا وارا" – نخستین و برترین فرهنگ دنیا، طبق اعلام سازمان جهانی گایاتری پریوار ( (AWGP‌‌ می‌دانند. به گفته‌ی کریستینا دِروسی، انسان شناس دانشکده‌ی بارنت و ساوت گیت لندن، جوامع غربی هیچ‌گاه نظر چندان مساعدی نسبت به فرهنگ هند نداشته‌اند. او در مصاحبه با لایو ساینس، گفته است زمانی بود که انسان شناس‌های پیشین، فرهنگ را فرآیندی تکاملی‌‌ می‌دانستند و "هر جنبه از رشد انسان‌‌ها را ناشی از تکامل تلقی‌‌ می‌کردند". "از این دیدگاه، جوامع خارج از اروپا و آمریکای شمالی، یا جوامعی که از سبک زندگی اروپایی یا غربی پیروی‌‌ نمی‌کردند، ابتدایی و از نظر فرهنگی نازل قلمداد‌‌ می‌شدند. این دیدگاه، در اصل شامل همه‌ی کشورهای مستعمره و مردمانش، مانند کشورهای آفریقایی، هند و خاور دور‌‌ می‌شد". با این حال، هندیان پیشرفت‌های چشمگیری در معماری (عمارت تاج محل)، ریاضیات (اختراع عدد صفر) و پزشکی (طب آیورودا) داشته‌اند. امروزه، هند کشوری با تنوع بسیار زیاد است که طبق اطلاعات سازمان سیا، ب
نظر
جهان در کیف

سیاست داخلی و خارجی هند

سیاست کشور هند، در چارچوب قانون اساسی آن اجرا‌‌ می‌شود، زیرا هند کشوری با نظام فدرال دموکراتیک پارلمانی است که در آن رئیس جمهور در رأس کشور و نخست وزیر در رأس دولت قرار دارد. هند، از سیستمی دو سیاستی پیروی‌‌ می‌کند، یعنی دولتی دوگانه که متشکل از قدرتی مرکزی در مرکز و ایالت‌‌ها در حاشیه است. قانون اساسی که قانونی به رسمیت شناخته شده، سختگیر و برتر است، سازمان‌‌‌‌‌‌ها، اختیارات و محدودیت‌های دولت‌های مرکزی و ایالتی را تعیین‌‌ می‌کند. قوه‌ی مقننه‌ی دو مجلسی این کشور، متشکل از مجلس علیا (Upper House)، یعنی راجیا سابا (Rajya Sabha) است که نماینده‌ی فدراسیون ایالات هند است و مجلس سفلی (Lower House)، یعنی لوک سابا (Lok Sabha) که نماینده‌ی کل مردم هند است. قانون اساسی هند، قوه‌ی قضاییه مستقلی دارد که دیوان عالی در رأس آن قرار دارد. احکام دادگاه‌‌‌‌‌‌ها، در خدمت حمایت از قانون اساسی، حل اختلافات بین دولت مرکزی و ایالات، اختلافات بین ایالتی و ابطال هر قانونی است که برخلاف قانون اساسی است.
نظر