وضعیت کاربر : مهمان
مجمع الجزایر فی فی

مجمع الجزایر فی فی

آب های اطراف جزایر فی فی در خلیج تایلند پر از ماهی های رنگارنگ و شگفت انگیز است و سفرهای روزانه برای غواصی رایج ترین فعالیت در این منطقه توسط گردشگران می باشد.عکس های ارسالی کاربران

imgs
imgs
imgs
imgs
imgs
imgs
imgs
imgs
imgs

کاربران گرامی در این بخش می توانید عکس های خود را در مورد این موضوع برای ما ارسال کرده و در مسابقه بزرگ سایت جهان در کیف شرکت نمائید.

مکان مرتبطی برای این مقاله ثبت نشده استلطفا نظر خود را بنویسید


A task was canceled.
A task was canceled.