وضعیت کاربر : مهمان

محصولات

|

موزه ها

جهان در کیف

شهر باستانی چان سن و موزه چان سن

,شهر باستانی چام سن و موزه چان سن در مو 2 در تامبان چان سن قرار دارند. تصور می شود که در دوره تاواراوادی، دور تا دور شهر با خاکریز احاطه شده بود. شهر به صورت مربع بود و گوشه های آن مثل دایره، گرد بودند. عرض خاکریز حدود 20 متر بود. این منطقه اینک یک دره پر آب است که می توان رد خاکریز را هنوز هم در آن دید. طول شهر حدود 800 متر و عرض آن 700 متر است و مساحت آن 480000 متر مربع است. از آنجایی که قسمت داخل خاکریز بلندتر از بیرون آن است، آن را کاه چان سن می نامند.,تعدادی ابزار و اشیاء در این شهر باستانی کشف شده است؛ اشیاء سفالی مانند طلسم، عروسک، چراغ؛ اشیاء سنگی مانند پایه مجسمه، چرخ و تبرهای بودایی؛ اشیاء فلزی مانند گوشواره های سربی و قلعی، نوک نیزه و آهن؛ اشیاء برنزی مانند تمثال های بودا در حالت مان ویچای. همه این اشیاء اینک در موزه چان سن در معبد چان سن نگه داری می شوند. این موزه آخر هفته ها باز است. کسانی که می خواهند آخر هفته ها از این مکان دیدن کنند می توانند از معبد اجازه بگیرند. داوطلبان جوان از مدرسه چان سن می توانند شما را در شهر همراهی کرده و راهنمایی کنند و شما را به موزه ببرند.

1 نظر
جهان در کیف

موزه ملی

,این موزه در سال 1887 میلادی توسط شاه راما پنجم بنا نهاده شد، او فرمان داد اشیاء باستانی و عتیقه جاتی که در گراند پالاس نگه داری می شوند به کاخ قبلی نایب السلطنه سابق انتقال داده شوند. ,وقتی تعداد اشیاء ارزشمندی که به نمایش گذاشته شدند افزایش یافت ساختمان های دیگری نیز در اینجا بنا شد مانند ساختمان اصلی که در سال 1967 میلادی بنا نهاده شد و عبادتگاه کوچک بود، ایساوان که در سال 1787 میلادی ساخته شده بود و نا پرا بودا سی هینگ "مجسمه مقدس بودا" در آن نگه داری شود.,موزه ملی، کلکسیون بزرگی از محصولات و عتیقه جات یافت شده از سراسر تایلند را در خود جای داده است و به دو دوره زمانی اختصاص دارد: از دوران ماقبل تاریخ تا حکومت های قدیمی (سریویجایا، دواراواتی، حکومت های خمر، سوکوتایی، آیوتایا) و دوران راتاناکاسین معاصر. ,این ها شامل ابزار نوسنگی، کوزه های نقاشی شده، اشیاء برنزی، مجسمه های سنگی بودا، برنز و سفال و همچنین کتب دست نویس مصور، دست نوشته های وزراء و لوح های نذری هستند. در اینجا مبلغ ورودی برای هر نفر 40بات می باشد.,تورهایی که به طور رایگان از راهنماهای انگلیسی و فرانسوی زبان برخوردارند از ساعت 9:30 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شروع می شوند. تورهای دارای راهنمای آلمانی زبان در روزهای پنجشنبه و تورهای دارای راهنمای ژاپنی زبان در روزهای چهارشنبه هفته اول و سوم هر ماه برقرار هستند. می توان ترتیب تشکیل تورهای راهنمادار سایر زبان ها را نیز داد.

نظر