وضعیت کاربر : مهمان

محصولات

|

موزه ها

جهان در کیف

شهر باستانی چان سن و موزه چان سن

,شهر باستانی چام سن و موزه چان سن در مو 2 در تامبان چان سن قرار دارند. تصور می شود که در دوره تاواراوادی، دور تا دور شهر با خاکریز احاطه شده بود. شهر به صورت مربع بود و گوشه های آن مثل دایره، گرد بودند. عرض خاکریز حدود 20 متر بود. این منطقه اینک یک دره پر آب است که می توان رد خاکریز را هنوز هم در آن دید. طول شهر حدود 800 متر و عرض آن 700 متر است و مساحت آن 480000 متر مربع است. از آنجایی که قسمت داخل خاکریز بلندتر از بیرون آن است، آن را کاه چان سن می نامند.,تعدادی ابزار و اشیاء در این شهر باستانی کشف شده است؛ اشیاء سفالی مانند طلسم، عروسک، چراغ؛ اشیاء سنگی مانند پایه مجسمه، چرخ و تبرهای بودایی؛ اشیاء فلزی مانند گوشواره های سربی و قلعی، نوک نیزه و آهن؛ اشیاء برنزی مانند تمثال های بودا در حالت مان ویچای. همه این اشیاء اینک در موزه چان سن در معبد چان سن نگه داری می شوند. این موزه آخر هفته ها باز است. کسانی که می خواهند آخر هفته ها از این مکان دیدن کنند می توانند از معبد اجازه بگیرند. داوطلبان جوان از مدرسه چان سن می توانند شما را در شهر همراهی کرده و راهنمایی کنند و شما را به موزه ببرند.

1 نظر