وضعیت کاربر : مهمان

محصولات

|

جنگل

جهان در کیف

پارک جنگلی پو لانگکا

,پارک جنگلی پو لانگکا تنها نقطه تماشای منظره تحسین برانگیز دریایی از مه در استان پایائو است به ویژه مزرعه دوک کلونگلنگ-اوسبکیا استلا باچ- هام اکس کر گاول-که معمولاً در طول ماه های ژوئیه تا دسامبر پر از شکوفه و گل است. این پارک جنگلی در منطقه پا چانگ نویی در ارتفاع 1700 متری از سطح دریا قرار دارد و منطقه ای به وسعت 1248 هکتار را در برگرفته است. قبیله تپه نشین یائو، قله کوه این منطقه را فین چا بو می نامند یعنی محل اجتماع فرشتگان. می گویند معجزه اینجا این است که در روزهای وسط ماه قمری که ماه کامل است یک هاله سفید در قله این کوه پدیدار می شود. نوک این کوه بسیار باریک است و کمتر از 10 نفر می توانند بر فراز قله بایستند. بیشتر این منطقه پوشیده از جنگل های همیشه سبز تپه ای و پر از درختان بزرگ و همچنین گل های وحشی و انواع کمیاب گیاهانی مانند ویگتیا اسپسیوسیما، کواکوانیا الگان، دندروبیوم هتروکارپوم، امپیشنز منگتزینا، گل پر برگ اسمیت پاریسی و غیره است. اینجا محل گردهمایی برای مطالعه سیستم اکولوژیک اولیه جنگل همیشه سبز تپه ای و سرچشمه رودخانه هایی است که در کنار مسیر مطالعه طبیعت در جریان هستند. مسیری که در آن بیش از 100 گونه گیاهی زندگی می کنند و دریای با شکوهی از مه بالای آن قرار دارد. مکان های جالب در پو لانگکا شامل قله پو لانگکا، قله پو نام، تراس لان هین لان پی-یک تراس یک میلیون سنگی-هین یائنگ فا، پا کو بوران و آثار افسانه ای شورشیان کمونیست در گذشته، می باشد.,مکان هایی که می توانید در آن ها اقامت کنید شامل پروژه سلطنتی پانگ کلا با تلفن 054401023، تفریحگاه پو لانگکا با تلفن 061910291و ویلای پو لانگکا با تلفن 054419552 می باشند.

نظر