وضعیت کاربر : مهمان

بازگشت :

محصولات

|

وسایل حمل و نقل در ترکیه

معرفی کامل وسایل حمل و نقل در ترکیه و استانبول سفر با قطار و ماشین در ترکیه و استانبول مترو و قطارهای زیر زمینی در استانبول اتوبوس و شاتل تاکسی موتور